Onze visie

Het team

• Vrijdag 29 september: pedagogische studiedag (vrijaf voor de kinderen)

• Maandag 2 oktober: vrije dag

• Zaterdag 7 oktober: spaghettiavond

• Do 12 oktober: informeel oudercontact voor de klassen met uitleg over de klaswerking en info-avond voor schoolverlaters

• 30 oktober tot en met 5 november: herfstvakantie

• Dinsdag 7 november: oudercontact met bespreking individueel handelingsplan

• 25 december 2017 tot en met 7 januari 2018: Kerstvakantie

• Donderdag 8 februari: oudercontact ( en adviesgesprekken schoolverlaters)

• 12 tot en met 18 februari: krokusvakantie

• 2 tot en met 15 april: Paasvakantie

• Maandag 30 april: vrije dag

• Dinsdag 1 mei: Dag van de Arbeid (vrije dag)

• Woensdag 9 mei: pedagogische studiedag (vrijaf voor de kinderen)

• Hemelvaart: 10 en 11 mei (vrijaf)

• Pinkstermaandag: 21 mei (vrijaf)

• Oudercontact met rapport: dinsdag 26 juni

• Receptie schoolverlaters: woensdag 27 juni

• Zomervakantie: van 1 juli tot 31 augustus

• Kennismaking met de nieuwe klas: 30 augustus