Onze visie

Het team


Het Noordveld is een kleine school voor buitengewoon basisonderwijs.

  • Er is een afdeling buitengewoon kleuteronderwijs type 2, voor kleuters met een mentale beperking.
  • Er is een afdeling buitengewoon lager onderwijs type 2, voor kinderen met een matige tot ernstig mentale beperking.
  • Er is een afdeling buitengewoon lager onderwijs type basisaanbod, voor kinderen die, ondanks extra zorg en maatregelen, niet (langer) kunnen aansluiten in het gewoon lager onderwijs, voor een korte of langere periode. 

Het samengaan van type Basisaanbod en type 2 geeft een eigen karakter aan de schoolgemeenschap. Het biedt ook mogelijkheden voor kinderen op de grens tussen het type basisaanbod en type 2.

De kinderen krijgen binnen hun type elk hun specifiek aanbod, maar de gezamenlijke type-doorbrekende activiteiten zoals uitstappen, sport- en spelmomenten, projecten,… bieden voor elk van hen een meerwaarde.

Het Noordveld is een externaat. De kinderen gaan dus dagelijks naar huis. Velen komen met de schoolbus en blijven uiteraard ’s middags op school eten. Anderen komen te voet, met de wagen of met de fiets. Ze lopen dus school zoals hun broertjes en zusjes, maar op een buitengewone manier.