Onze visie

Het team

De voor- en naschoolse opvang wordt verzorgd door IBO Kakelbont en is op maat van onze kinderen. Van maandag tot en met vrijdag is er opvang in Het Noordveld, van 7u ’s morgens tot 19u ’s avonds. De kinderen kunnen dus ook op woensdag blijven eten in de opvang.

Per begonnen half uur wordt er 1,05 euro aangerekend.

U kan een attest verkrijgen voor de fiscale aftrek van de opvangkosten.

Voor alle afspraken, inschrijvingen, informatie over de voor- en naschoolse opvang kunt u terecht bij IBO Kakelbont, Koude-Keukenstraat 8 , 8200 Sint-Andries, telefoon: 050 38 88 84 website: http://www.ibokakelbont.net/