Onze visie

Het team

Onze visie

Op onze lange, lange schoolmuur zie je een mooi gedicht, geïllustreerd met kinderkunstwerken.

Wie hier voorbij komt vraagt zich wel eens af wat er zich allemaal achter die muur afspeelt. Wel we willen jullie dat graag vertellen!

Achter die lange, lange muur wordt er gelachen, gespeeld, gefietst, geleerd, gepraat, ruzie gemaakt, gehuild, …en bepaalde dingen gebeuren inderdaad helemaal niet vanzelf. Wij zijn er ons bewust van dat het voor veel ouders en kinderen niet loopt zoals ze hadden gedroomd. Maar toch willen wij graag dromen...

Wij willen dromen over “vleugels” en “geven”. Wij als school, geloven erin bijzonder te kunnen zijn in ons denken, in onze visie, in onze praktijk met kinderen, jonge mensen bij wie het niet allemaal vanzelf gaat. Wij willen het recht van iedere kind om te ‘zijn’ en ‘zichzelf te zijn’ erkennen en wij willen er rekening mee houden in de manier waarop wij deze kinderen vormen.

Wij willen dromen over een maatschappij die deuren opent voor elk van ons, die muren afbreekt….alhoewel… laat die van het Noordveld maar staan….waar moeten we anders ons mooie gedicht?

Welke cultuur heerst er in onze school?

Een cultuur van onthalen: stilstaan bij het persoonlijk verhaal van elke mens die ons tegemoet komt. We willen een luisterend oor zijn, een schouderklopje geven. Of gewoon…elke morgen opnieuw zeggen: “Jij bent welkom! Je mag er zijn, we hebben zin om op weg te gaan met jou. We willen bondgenoot worden.” We willen je veiligheid en warmte bieden en van daaruit willen we je “optillen” zodat je uit jezelf gemotiveerd bent om te groeien en op jouw tempo kan “uitvliegen”.

Een cultuur van geloven en respect: We vieren de hoogtepunten van ons kerkelijk jaar. We vieren mee met onze eerste en plechtige communicanten. Heel vaak ervaren we daardoor verbondenheid met de Ander. 

We werken, leven, denken en handelen vanuit een christelijke inspiratie. 

We vormen een hechte, liefdevolle gemeenschap. We ervaren elk mens als uniek en geloven rotsvast in de ontwikkelingskansen van élk kind! We geloven in onze christelijke identiteit, maar hebben respect voor andere levensbeschouwingen.

We zijn een zoekende school: We willen het niet altijd beter weten, we zoeken samen met de ouders, het multidisciplinair team. Als het ons niet lukt schamen we ons niet en kloppen we aan bij externen. We gaan op zoek naar maatwerk voor elk kind. We willen plannen en handelen, bijsturen indien nodig. We willen de juiste doelen selecteren. We willen zoeken wat in aanleg in de mens aanwezig is en wat in hem ontwikkeld kan worden. We zoeken naar de juiste methode, verwoording, aanpak. We nemen daar graag onze tijd voor…

Naast ons zoeken willen we zekerheden bieden. 

Er zijn afspraken nodig. We willen structuur geven en dit moet ook te vinden zijn in klasoverstijgende activiteiten. Er zijn schoolafspraken nodig die de veiligheid en de rust kunnen garanderen (speelplaats, orde, omgaan met materiaal,…) 

We benaderen elkaar vanuit onze eigenheid maar willen moeite doen om in de totaliteit van het schoolleven gezamenlijke doelen te verdedigen. We begrenzen waar nodig.

We zijn een ‘ervaringsgerichte’ school: geen klakkeloos getheoretiseer, maar leerindrukken lijfelijk beleven om vanuit die persoonlijke ervaringen het functioneel leerproces zinvoller te maken.

We willen een “leef-structuur” aanbieden die kinderen helpt voorbereiden op een toekomst in de maatschappij. We willen een basis zijn waarin elk kind gestimuleerd wordt om in de mate van het mogelijke een evenwicht te vinden in zichzelf en in relatie met anderen. 

We willen een open  school zijn. We willen de ouders, opvoeders,.. informeren: de ouderavonden, contacten, de informele babbels, de open-deur, de briefwisseling, de agenda, de telefoontjes, klasblogs,…

We willen een eerlijke school zijn. Als we evalueren moeten we ook de moeilijke kanten zien en durven verwoorden. 

We zijn een sport/actieve school: we willen onze kinderen het plezier van lopen, fietsen, zwemmen,…laten ervaren. Dit niet alleen op school, maar ook vooral in functie van een zinvol invullen van hun vrije tijd nu en in de toekomst. 

We hebben een feest-cultuur: we kunnen er niet omheen: we feesten graag! 

We genieten van zelfgemaakte gerechtjes, van een klasgenootje dat zindelijk wordt, van een jarige in ons midden. We genieten van de groepsmomenten, projecten, poëzieweek, kampen, uitstappen. We vieren feest in verbondenheid, als het kan met klein en groot samen.

We zijn ervan overtuigd dat wij met onze schooleigen cultuur een leerprogramma aanbieden waarin elk kind krijgt waar het nood aan heeft.