Onze visie

Het team

Verschillende scholen uit de Brugse regio organiseren onder toezicht van het Ministerie van Onderwijs gemeenschappelijk leerlingenvervoer met bussen.

Dit vervoer is gratis voor zover de kinderen in een rechthebbende zone wonen. Dit betekent dat de school waar ze schoollopen ook de dichtstbijzijnde school is van het gekozen net en van hun type BO.

Valt de school naar keuze buiten de rechthebbende zone van die school dan kunnen kinderen vanaf september 2008 niet meer genieten van het busvervoer. (Maatregel 25/05/2008 van het Ministerie van Onderwijs)

Wil je zelf eens kijken of onze school de rechthebbende school is voor uw kind? Klik dan hier: http://www.ond.vlaanderen.be/gok/inschrijvingsrecht/dichtstescholen.htm 

Iedere leerling krijgt in het begin van het schooljaar een busreglement mee naar huis, samen met een invulbriefje wie het kind zal afhalen aan de bus of als het kind de afstand bus-huis alleen mag afleggen. Geef dit briefje ook ondertekend de eerste schooldag mee naar school.

Let wel: de verantwoordelijkheid voor het kind is voor de ouders vanaf de laatste trede van de bus. Zorg altijd dat er iemand klaarstaat 5 minuten vóór tijd. Indien er niemand het kind aan de bushalte afhaalt, wordt verondersteld dat het kind de weg alleen mag verder zetten. 

Indien er niemand aan de halte staat en de begeleiding het kind niet in staat acht om alleen achter te blijven, zal het kind uit overmacht bij het dichtstbijzijnde politiebureau afgezet worden. 

Indien uw kind voor meerdere dagen afwezig zal zijn wegens bv. ziekte, verwittig dan de school of de busverantwoordelijke van de school. Zo voorkomt men dikwijls nodeloze ritten.

Wij vragen ook dat u de school verwittigt als uw kind, dat normaal gebruik maakt van het busvervoer, wordt afgehaald. U kan dit telefonisch (voor 15u) of schriftelijk (via de agenda) doen. Mondelinge mededelingen van de kinderen kunnen wij niet voor waar nemen.